Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
The kick off meeting of SmartLivingEPC

Η υβριδική εναρκτήρια συνάντηση του έργου SmartLivingEPC

Η υβριδική εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου SmartLivingEPC: 16 εταίροι, 12 Ευρωπαϊκές χώρες, 36 μήνες

Το έργο SmartLivingEPC θα παρέχει πληροφορίες σε σχέση με τη λειτουργική συμπεριφορά του κτιρίου, εισάγοντας μια νέα κλίμακα αξιολόγησης, βασισμένη σε μια σταθμισμένη προσέγγιση των πτυχών απόδοσης του κύκλου ζωής, την αξιολόγηση της ευφυΐας του κτιρίου, αλλά και πληροφορίες για την πραγματική απόδοση των τεχνικών συστημάτων των κτιρίων που παρέχονται από τεχνικούς ελέγχους.

Οι νέες μεθοδολογίες που θα αναπτυχθούν θα βασίζονται στα υπάρχοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενώ παράλληλα θα πυροδοτήσουν την ανάπτυξη νέων τεχνικών προτύπων για έξυπνα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Το νέο σύστημα πιστοποίησης θα επεκτείνει επίσης το πεδίο εφαρμογής του, καλύπτοντας πτυχές που σχετίζονται με την κατανάλωση νερού, καθώς και την ηχορύπανση και την ακουστική.

Το πιστοποιητικό SmartLivingEPC θα είναι πλήρως συμβατό με τα ψηφιακά ημερολόγια (digital logbooks), καθώς και με τα ψηφιακά διαβατήρια ανακαίνισης κτιρίων (building renovation passports), προκειμένου να επιτραπεί η ενσωμάτωση των πληροφοριών ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων.

Η ιδιαίτερη πτυχή του έργου SmartLivingEPC θα είναι η εφαρμογή του σε κτιριακά συγκροτήματα, με στόχο την ενεργειακή πιστοποίηση σε ευρύτερη κλίμακα όπως αυτή της γειτονιάς. Το #SmartLivingEPC φιλοδοξεί να αναπτύξει δύο παράλληλα σχήματα, ένα σε επίπεδο κτιρίου (Building EPC) και ένα σε επίπεδο κτιριακού συγκροτήματος (Complex EPC), με απώτερο στόχο στο εγγύς μέλλον την πιστοποίηση κτιριακών συγκροτημάτων, βάσει της πιστοποίησης των επιμέρους μονάδων του.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.