Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Certification and IsZEB Quality Badge

Πιστοποίηση & Απόδοση Σήματος κατά IsZEB

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του υπολογιστικού εργαλείου IsZEB Certify, από την πλατφόρμα IsZEB Hub. Η εφαρμογή του προτύπου IsZEB οδηγεί στη σφαιρική αξιολόγηση κτιριακών κατασκευών, στην απόδοση σήματος ποιότητας, καθώς και στη δημιουργία μητρώου κτιρίων, πιστοποιημένων κατά IsZEB.

Κατηγοριοποίηση κατά IsZEB

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης οδηγεί και στη τελική πιστοποίηση του κτιρίου κατηγοριοποιώντας το σε μια από τις κατηγορίες IsZEB που έχουν δημιουργηθεί, βάσει του προτύπου IsZEB.

Προστιθέμενη Αξία

Τι παρέχουν τα αποτελέσματα

Στόχος της Μεθοδολογίας IsZEB είναι η αξιολόγηση και κατ’ επέκταση αναβάθμιση του κτιρίου σε όλα τα επίπεδα αξιολόγησης που έχουν τεθεί προς επιθεώρηση. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης δίνει μια πλήρη ανάλυση του υπό εξέταση κτιρίου και υπολογίζει την αύξηση της βαθμολογίας του ανάλογα με τα σενάρια αναβάθμισης που θα επιλεχθούν.

Πως αξιοποιούνται τα αποτελέσματα

Πρακτικά Αύξηση της Βαθμολογίας IsZEB σημαίνει την επίτευξη ενός κτιρίου:

  • με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
  • με χαμηλότερο κόστος λειτουργίας
  • με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των δομικών στοιχείων και μηχανημάτων του
  • με καλύτερες συνθήκες θερμικής και ακουστικής άνεσης και ποιότητας αέρα
  • με περισσότερη ασφάλεια σε περίπτωση φωτιάς και σεισμού
  • με χαμηλότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον
  • περισσότερο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του χρήστη και του ενεργειακού δικτύου
  • περισσότερο διαδραστικό με τον χρήστη

Υπηρεσίες βάσει του Προτύπου IsZEB

Το IsZEB πέρα από τις υπηρεσίες Πιστοποίησης & Απόδοσης Σήματος, παρέχει επιπλέον υπηρεσίες με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Προτύπου.

Πιστοποίηση & Απόδοση Σήματος

Πιστοποίηση & Απόδοση Σήματος

Αξιολόγηση βάσει του Προτύπου IsZEB

Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

Υπηρεσίες συμβουλευτικής με βάση την εφαρμογή του προτύπου IsZEB

Λογισμικό

Λογισμικό

Διάθεση λογισμικού και υπηρεσίες αξιολόγησης & πιστοποίησης κτιρίων

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση στην εφαρμογή του προτύπου και στη διαδικασία πιστοποίησης κτιρίων

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.