Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

IsZEB Assist AR

IsZEB Assist AR

Σύστημα υποστήριξης συνεργείων μέσω τεχνολογιών Επαυξημένης Πραγματικότητας για την αποδοτικότερη εκτέλεση εργασιών

 

Το IsZEB Assist AR αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης Συνεργείων με τεχνολογίες Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality – AR) με σκοπό την επιτόπια βοήθεια κατά την εκτέλεση εργασιών με κινηματικές οπτικές οδηγίες απευθείας στο φυσικό αντικείμενο των εργασιών. To εργαλείο μπορεί να αξιοποιηθεί από συνεργεία του ευρύτερου κατασκευαστικού κλάδου, με στόχο την καθοδήγηση στην εγκατάσταση, συναρμολόγηση, εφαρμογή μίας νέας κατασκευής ή εξοπλισμού, καθώς και τη συντήρηση υφιστάμενου. Οι οδηγίες δίνονται μέσω έξυπνης φορητής συσκευής ή ειδικών γυαλιών με χρήση τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας.

 

Κύρια Χαρακτηριστικά:

Το σύστημα αποτελείται από 3 επιμέρους στοιχεία: :

1) Tη διαδικτυακή πλατφόρμα πρόσβασης και διαχείρισης χρηστών,

2) 2) To λογισμικό για τη δημιουργία ψηφιακών οδηγιών και οργάνωσης πολυμεσικού υλικού,

3) 3) To λογισμικό για φορητές συσκευές και γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας.

 

Μεταξύ άλλων, η πλατφόρμα υποστηρίζει μητρώο 3D μοντέλων και σχετικών ψηφιακών εγχειριδίων και σεναρίων κατάρτισης. Πρόσβαση στα μοντέλα και στα ψηφιακά εγχειρίδια επιτρέπεται μόνο στους δημιουργούς τους, καθώς και στους χρήστες που τα έχουν αγοράσει.

Το λογισμικό σχεδιασμού Manual περιλαμβάνει τη διαχείριση των σεναρίων κατάρτισης και περιεχομένου (εικόνες, βίντεο, κείμενα, 3D animations, PDF, πηγές δεδομένων IoT), την αποθήκευση & ανάκτησή τους, το σχεδιασμό σεναρίων με οπτική διεπαφή διασυνδεδεμένων γράφων, και την εξαγωγή των σεναρίων κατάρτισης μέσω της πλατφόρμας με το διαμοιρασμό τους σε φορητές συσκευές.

Τέλος, η εφαρμογή/λογισμικό για φορητές συσκευές ΑR υποστηρίζει τις πλατφόρμες Android και Hololens. Μέσω της εφαρμογής μπορούν να προβληθούν οι οδηγίες με πολλαπλούς τρόπους βάσει των δυνατοτήτων της φορητής συσκευής (AR, VR, Multimedia only κλπ.), ενώ υποστηρίζεται και η εξαγωγή αρχείων καταγραφής διενέργειας σεναρίων κατάρτισης, τα οποία αποστέλλονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα (π.χ. βασικά στοιχεία όπως χρόνος, είδος εξοπλισμού, ημερομηνία, κ.α.). Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται η σάρωση/αναγνώριση QR code.

Ενδεικτικά screenshots από το λογισμικό:

Τα ερευνητικά έργα IsZEB Certify, IsZEB Charge, IsZEB Assist AR, IsZEB HygroThermal & IsZEB Flexify δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος "Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα" του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαίκής Ένωσης.

Αποκτήστε άμεσα πρόσβαση στις υπηρεσίες του IsZEB Assist AR

Επιλέξτε το πακέτο υπηρεσιών που ανταποκρίνεται καλύτερα στο μέγεθος, τον κλάδο και τις απαιτήσεις των εργασιών σας.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.