Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Έργα έρευνας

Έργα έρευνας, καινοτομίας και μεταφορά τεχνολογίας

Οι προκλήσεις που δημιουργούνται σε βιομηχανικό, επιστημονικό και περιβαλλοντικό επίπεδο είναι πολυδιάστατες και απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό από διεπιστημονικές ομάδες, καλύπτοντας κάθε πτυχή του κατασκευαστικού κλάδου. Υπάρχει αναμφισβήτητη ανάγκη να ενισχυθούν οι συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια των εταιρειών, ινστιτούτων και χωρών για να προωθήσουν την τεχνολογία και τη γνώση και να διασφαλίσουν ότι οι καινοτόμες ιδέες θα βρουν το δρόμο τους στην αγορά.

Χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ

Χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ

Καταργώντας τα εμπόδια για τη δημιουργία συνεργιών για τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία

Χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους

Χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους

Ενίσχυση και αναβάθμιση της τοπικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

Ερευνητικά προγράμματα IsZEB

Ερευνητικά προγράμματα IsZEB

Η κάλυψη των αναγκών της αγοράς μέσω διμερών ερευνητικών έργων

 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.