Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Χρηματοδοτούμενα από ΕΕ

Υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας

Στο πλαίσιο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, ο Σχηματισμός IsZEB δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Μέσω των έργων, στοχεύει στην προώθηση της αριστείας, στη δημιουργία του κατάλληλου ερευνητικού περιβάλλοντος για την προώθηση της καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

D2EPC

D2EPC

Dynamic Digital Energy Performance Certificates

Response

Response

Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities

Accept

Accept

Active communities & energy prosumers for the energy transition

EUHubs4Data

EUHubs4Data

The European Federation of Data Driven Innovation Hubs

METABUILDING

METABUILDING

Metaclustering for cross-sectoral and cross-border innovation ecosystem BUILDING

InCUBE

InCUBE

An inclusive toolbox for accelerating and smartening deep renovation

SmartLivingEPC

SmartLivingEPC

Advanced Energy Performance Assessment towards Smart Living in Building and District Level

SUSTAIN

SUSTAIN

Cluster Building Smart Readiness Indicators (Eurocluster)

Smart Square

Smart Square

Smart Tools for Smart Buildings: Enhancing the intelligence of buildings in Europe

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.