Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαχείριση Καινοτομίας

Υποστήριξη της καινοτομίας και της βιωσιμότητας.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε οργανισμό να ανταποκρίνεται στις εξωτερικές και εσωτερικές ευκαιρίες και να χρησιμοποιεί τη δημιουργικότητα σε συνδυασμό με την τεχνολογία για την εισαγωγή νέων ιδεών, διαδικασιών και προϊόντων. 

Ο Σχηματισμός  IsZEB υποστηρίζει τον εντοπισμό νέων ευκαιριών στο επιχειρηματικό περιβάλλον μέσω στρατηγικής ανάλυσης του οικοσυστήματος και παρακολούθησης των τάσεων διεθνώς. Παράλληλα, διευκολύνει την πρόσβαση στις διάφορες πηγές χρηματοδότησης (ΕΕ, Εθνική ή ιδιωτική) και παρέχει πρόσβαση στις υποδομές του όπως το nZEB Smart Home. Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα Έρευνας και Ανάπτυξης, αλλά και την τεράστια εμπειρία στις λύσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ο Σχηματισμός IsZEB μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες σε μια νέα ψηφιακή εποχή με τις παρεχόμενες λύσεις.

 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.