Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

IsZEB Certify

IsZEB CERTIFY

Ολοκληρωμένη αξιολόγηση κτιρίων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

 

To IsZEB Certify αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικών για:

 1. την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση μελετών & πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ, ΠΕΑ)
 2. την αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας κτιρίων και την έκδοση πιστοποιητικών δείκτη ευφυούς ετοιμότητας (Smartness Readiness Indicator - SRIμέσω του SRI Calculator 
 3. την ολοκληρωμένη αξιολόγηση και πιστοποίηση κατά το Πρότυπο IsZEB στα παρακάτω τεχνικά επίπεδα:
  •  Ενεργειακή αποδοτικότητα
  •  Ευφυής ετοιμότητα
  •  Θερμική άνεση
  •  Ποιότητα Αέρα Εσωτερικών Χώρων
  •  Κτιριακή παθολογία
  •  Ακουστική άνεση
  •  Πυροπροστασία
  •  Αντισεισμικότητα

 

IsZEB Certify

Καινοτόμο πακέτο λογισμικών έκδοσης πιστοποιητικών βάσει Ευρωπαϊκών και Ελληνικών προτύπων και μεθοδολογιών

Καινοτόμο πακέτο λογισμικών έκδοσης πιστοποιητικών βάσει Ευρωπαϊκών και Ελληνικών προτύπων και μεθοδολογιών

Το IsZEB Certify προσφέρει:

 • λειτουργία σε ένα εύχρηστο και φιλικό σχεδιαστικό περιβάλλον, 
 • δυνατότητα ολοκληρωμένης επικοινωνίας ΒΙΜ
 • πλούσιες βάσεις δεδομένων & έτοιμες βιβλιοθήκες για την περιγραφή του κτιριακού κελύφους και του Η/Μ εξοπλισμού
 • ειδικές φόρμες υπολογισμού τεχνικών παραμέτρων Η/Μ συστημάτων
 • αυτοματοποιημένη συμπλήρωση πεδίων από το σχεδιαστικό περιβάλλον
 • εκπόνηση ολοκληρωμένης τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων με υπολογισμούς, σχέδια, διαγραμματικές απεικονίσεις & σενάρια βελτίωσης

Αποκτήστε άμεσα πρόσβαση στις υπηρεσίες του IsZEB Certify

Επιλέξτε το πακέτο υπηρεσιών που ανταποκρίνεται καλύτερα στο μέγεθος, τον κλάδο και τις απαιτήσεις των εργασιών σας.

Δυνατότητες & Λειτουργίες IsZEB Certify

Το IsZEB Certify απολείται από 3 επιμέρους λογισμικά, ωστε να υπολογίζει επιτυχώς την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων και την Ευφυϊα τους, όπως επίσης και να προσφέρει ολοκληρωμένη αξιολόγησή με βάση τη μεθοδολογία IsZEB.

Λογισμικό έκδοσης Μελετών και Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης συνδεδεμένο με τη μηχανή υπολογισμού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και βασιζόμενο στον Κ.Εν.Α.Κ και τις αντίστοιχες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. Η έκδοση μελετών & πιστοποιητικών πραγματοποιείται στα διακριτά επίπεδα:

 • Προφίλ κτιρίου: Εισαγωγή γενικών στοιχείων, Δυνατότητα αυτοματοποιημένης συμπλήρωσης από αρχεία XML. 
 • Σχεδιαστικό: Εύχρηστο 2D σχεδιαστικό περιβάλλον. Δυνατότητα εισαγωγής & αναγνώρισης αρχείων BIM 
 • Κέλυφος κτιρίου: Εισαγωγή γεωμετρικών & θερμοφυσικών χαρακτηριστικών. Χρήση έτοιμων βιβλιοθηκών υλικών και δυνατότητα αυτοματοποιημένης συμπλήρωσης πεδίων από το σχεδιαστικό περιβάλλον
 • Συστήματα κτιρίου: Εισαγωγή χαρακτηριστικών ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) συστημάτων. Χρήση έτοιμων βιβλιοθηκών Η/Μ και δυνατότητα αυτοματοποιημένης συμπλήρωσης από τα BIM αρχεία και τις ειδικές φόρμες υπολογισμού τεχνικών παραμέτρων Η/Μ
 • Σύνοψη: Μακροσκοπικός έλεγχος των αποτελεσμάτων
 • Σενάρια βελτίωσης: Προτάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
 • Αποτελέσματα: Έκδοση ΠΕΑ και ολοκληρωμένου τεύχους ΜΕΑ με υπολογισμούς, σχέδια, διαγραμματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων και συγκριτική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και των προτεινόμενων εναλλακτικών σεναρίων βελτίωσης

SRI Calculator: Λογισμικό έκδοσης πιστοποιητικών δείκτη ευφυούς ετοιμότητας, βασιζόμενο στην Ευρωπαϊκή μεθοδολογία SRI (Smartness Readiness Indicator). Η έκδοση πιστοποιητικών SRI πραγματοποιείται στα διακριτά επίπεδα:

 • Προφίλ κτιρίου: Εισαγωγή γενικών στοιχείων του κτιρίου. Δυνατότητα αυτοματοποιημένης συμπλήρωσης από αρχεία XML και εισαγωγής αρχείων BIM
 • Συστήματα κτιρίου: Ταυτοποίηση των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) συστημάτων & αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητάς τους. Χρήση έτοιμων βιβλιοθηκών Η/Μ και δυνατότητα σύνδεσης και αυτοματοποιημένης συμπλήρωσης πεδίων από το λογισμικό έκδοσης μελετών & πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και τα ΒΙΜ αρχεία
 • Σενάρια βελτίωσης: Προτάσεις παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων
 • Αποτελέσματα: Έκδοση πιστοποιητικού SRI και ολοκληρωμένης τεχνικής έκθεσης ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων με πλήρη περιγραφή και διαγραμματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων. Συγκριτική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και των προτεινόμενων εναλλακτικών σεναρίων βελτίωσης

 

Ολοκληρωμένη αξιολόγηση των ενεργειακά αποδοτικών ευφυών κτιρίων. Το Πρότυπο IsZEB καθιστά δυνατή την ολοκληρωμένη αξιολόγηση και πιστοποίηση των κτιρίων καθώς και την απόδοση σήματος IsZEB.

Η έκδοση πιστοποιητικών IsZEB πραγματοποιείται στα διακριτά επίπεδα:

 • Προφίλ κτιρίου: Εισαγωγή γενικών στοιχείων. Δυνατότητα αυτοματοποιημένης συμπλήρωσης στοιχείων από αρχεία XML
 • Ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κτιρίων κατά IsZEB: Ολιστική Αξιολόγηση των κτιρίων κατά τη Μεθοδολογία IsZEB
 • Έξυπνη αλληλεπίδραση: Αυτοματοποιημένη συμπλήρωση πεδίων από το λογισμικό έκδοσης μελετών & πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και το ‘SRI Calculator’  
 • Σύνοψη: Μακροσκοπικός έλεγχος των αποτελεσμάτων
 • Σενάρια βελτίωσης: Προτάσεις παρεμβάσεων για τη βελτίωση της απόδοσης του κτιρίου σε όλα τα επιμέρους τεχνικά επίπεδα αξιολόγησης
 • Αποτελέσματα: Έκδοση πιστοποιητικού IsZEB και πλήρους τεχνικής έκθεσης ολοκληρωμένης αξιολόγησης, με συνολική περιγραφή και διαγραμματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων και συγκριτική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και των προτεινόμενων σεναρίων βελτίωσης

Πλεονεκτήματα IsZEB Certify

Υποστήριξη διαφορετικών ειδών χρηστών

Υποστήριξη Μηχανικών/Σχεδιαστών, Ιδιοκτητών Κτιρίων, Χρηστών Μητρώου, Προμηθευτών, Φοιτητών κ.α.

Εξαγωγή αρχείου XML

Δυνατότητα χρήσης του προγράμματος ενεργειακών μελετών του ΤΕΕ. Απαραίτητο για την κατάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης στο ΥΠΕΚΑ και την έκδοση ΠΕΑ

Σενάρια βελτίωσης

Προτάσεις παρεμβάσεων για τη βελτίωση της απόδοσης & σχεδιασμού των κτιρίων

Σχεδιαστικό 2D περιβάλλον & εισαγωγή BIM αρχείων

Εύχρηστο σχεδιαστικό περιβάλλον & αναγνώριση και εξόρυξη δεδομένων από αρχεία IFC

Πλήρης ενοποίηση σχεδιαστικού & υπολογιστικού περιβάλλοντος

Αυτοματοποιημένη συμπλήρωση πεδίων. Διευκόλυνση χρήσης λογισμικών και εξοικονόμηση χρόνου

Δυνατότητα έκδοσης μοναδικών Υπογραφών

Εξασφάλιση της γνησιότητας του τελικού αποτελέσματος.

Εργαλεία υπολογισμού παραμέτρων Η/Μ συστημάτων

Ειδικές φόρμες υπολογισμού τεχνικών χαρακτηριστικών Η/Μ συστημάτων

Μηχανή υπολογισμού SRI [SRI Calculator]

Το μοναδικό λογισμικό έκδοσης πιστοποιητικών δείκτη ευφυούς ετοιμότητας

Μητρώο κατηγοριοποίησης κτιρίων

Διασύνδεση με τα λογισμικά και τις πλατφόρμες τρίτων φορέων σύμφωνα με Εθνικές & Ευρωπαϊκές προδιάγραφες

Πλούσιες βάσεις δεδομένων υλικών και Η/Μ συστημάτων

Έτοιμες βιβλιοθήκες δομικών υλικών & Η/Μ συστημάτων σε συνεργασία με τους εταίρους του IsZEB

Λογισμικό ολοκληρωμένης αξιολόγησης κτιρίων κατά το Πρότυπο ΙsZEB

Έκδοση πιστοποιητικού και απόδοση σήματος IsZEB

Αποκτηστε προσβαση στο IsZEB Certify

Διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών

Σύντομα περισσότερες πληροφορίες

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.