Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

IsZEB HygroThermal

IsZEB HygroThermal

Μοντελοποίηση υγρο-θερμικής συμπεριφοράς δομικών στοιχείων

 

Το IsZEB HygroThermal είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα διαδραστικό ευφυές σύστημα το οποίο μοντελοποιεί τη θερμική συμπεριφορά δομικών στοιχείων λαμβάνοντας υπόψιν την επίδραση της υγρασίας των επιμέρους υλικών (υγροθερμική συμπεριφορά).Αναλύοντας πλήρως τα υφιστάμενα εργαλεία και μεθοδολογίες καθώς και τις νέες προδιαγραφές, το IsZEB HygroThermal εναρμονίζεται πλήρως με τις τρέχουσες νομοθεσίες και ταυτόχρονα εισάγει νέες έννοιες και τεχνολογίες, προσφέροντας μια πιο τεχνοοικονομικά ολιστική προσέγγιση.

Κύρια Χαρακτηριστικά: Το λογισμικό αποτελείται από ένα σύστημα υποστήριξης (backend) και μία διαδικτυακή πλατφόρμα διαδραστική με το χρήστη (frontend).

Δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα επιλογής δεδομένων και ιδιοτήτων των δομικών υλικών, είτε μέσω υφιστάμενης βιβλιοθήκης υλικών, είτε εισάγοντας ιδιότητες δομικών υλικών της επιλογής του. Τα δομικά στοιχεία ορίζονται ως διαφορετικές στρώσεις δομικών υλικών. Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης παραμετρικών μελετών διαφορετικών δομικών στοιχείων, με παραμετροποιήσιμες φυσικές και αριθμητικές παραμέτρους. Έτσι, γίνεται εφικτή η βέλτιστη επιλογή θερμομονωτικών υλικών, ως προς τον τύπο του υλικού και τη διαστασιολόγησή του, με στόχο να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή θερμομόνωση.

Δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης τριών διαφορετικών αριθμητικών προσεγγίσεων:

1) Μόνιμης κατάστασης, με σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας στο σύνορο

2) Χρονικά μεταβαλλόμενης

3) Περιοδικής προσέγγισης ανάλογα με τις εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν

Μετά από κατάλληλους υπολογισμούς παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα και διαγράμματα για τις σημαντικές παραμέτρους του προβλήματος, όπως είναι τα χώρο/χρονικά προφίλ θερμοκρασίας και υγρασίας, η ροή θερμότητας από και προς το δομικό στοιχείο, οι δείκτες θερμικής συμπεριφοράς (θερμοπερατότητα, απόσβεση θερμοκρασιακού εύρους και μετατόπιση θερμικού κύματος), καθώς επίσης και η εκτίμηση της εξοικονόμησης κόστους και ενέργειας.

Τέλος, το σύστημα έχει δυνατότητα σύνδεσης είτε με θερμογραφικές κάμερες είτε με μετρητές υγρασίας, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει ως οριακές συνθήκες του προβλήματος, πραγματικές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο. Η υπηρεσία αυτή καθιστά το συγκεκριμένο εργαλείο εξαιρετικά καινοτόμο, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες του για επιτόπιες μετρήσεις και αξιολογήσεις της πραγματικής συμπεριφοράς θερμομονωτικών υλικών.

Τα ερευνητικά έργα IsZEB Certify, IsZEB Charge, IsZEB Assist AR, IsZEB HygroThermal & IsZEB Flexify δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος "Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα" του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαίκής Ένωσης.

Αποκτήστε άμεσα πρόσβαση στις υπηρεσίες του IsZEB HygroThermal

Επιλέξτε το πακέτο υπηρεσιών που ανταποκρίνεται καλύτερα στο μέγεθος, τον κλάδο και τις απαιτήσεις των εργασιών σας.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.