Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Έρευνα & Ανάπτυξη

Αντιμετώπιση προκλήσεων, επίλυση προβλημάτων πραγματικής ζωής

Οι υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν το μέσο για τις εταιρείες και τους οργανισμούς που ανήκουν στον κατασκευαστικό κλάδο να επιτύχουν μελλοντική ανάπτυξη και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά. Το IsZEB και οι συνεργάτες του συμβάλλουν ενεργά στις ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες του κλάδου και αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες ιδέες, μέσω της ανάπτυξης εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων. Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, η υπερσύγχρονη τεχνική υποδομή, καθώς και οι συνεργασίες με πανεπιστήμια, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα εγχώρια όσο και του εξωτερικού, θέτουν τα θεμέλια για την παραγωγή υψηλής τεχνολογίας και την εξέλιξη του κατασκευαστικού κλάδου.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.