Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα και Ανάπτυξη

Αντιμετώπιση προκλήσεων, επίλυση προβλημάτων πραγματικής ζωής.

Οι υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν το μέσο για τις εταιρείες και τους οργανισμούς που ανήκουν στον κατασκευαστικό κλάδο να επιτύχουν μελλοντική ανάπτυξη και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά. Το IsZEB και οι συνεργάτες του συμβάλλουν ενεργά στις ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες του κλάδου και αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες ιδέες, μέσω της ανάπτυξης εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων. Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, η υπερσύγχρονη τεχνική υποδομή, καθώς και οι συνεργασίες με πανεπιστήμια, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα εγχώρια όσο και του εξωτερικού, θέτουν τα θεμέλια για την παραγωγή υψηλής τεχνολογίας και την εξέλιξη του κατασκευαστικού κλάδου.

Ερευνητικά έργα IsZEB

Ερευνητικά έργα IsZEB

Δημιουργούνται σε συνεργασία με τους Ιδρυτικούς Εταίρους και σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς. 

Χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.

Χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.

Προέρχονται από Ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς, που επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε δράσεις τεχνολογίας και έρευνας

Χρηματοδοτούμενα από Εθνικούς πόρους

Χρηματοδοτούμενα από Εθνικούς πόρους

Στοχεύουν στην ανάπτυξη της τοπικής αλλά και Εθνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. 

Με έμφαση στην καινοτομία

Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης για τη στήριξη της καινοτομίας και της βιωσιμότητας

Ο Σχηματισμός IsZEB αξιοποιεί το Ευρωπαϊκό και Εθνικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, υλοποιώντας ερευνητικά έργα ευθυγραμμισμένα με καινοτόμες ιδέες, αλλά και τις αναπτυξιακές ανάγκες του κλάδου.

Μέσω της διατήρησης και προώθησης της υψηλής τεχνογνωσίας που κατέχει και της αξιοποίησης καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών αιχμής, στοχεύει στη διασύνδεση των αποτελεσμάτων της έρευνας με την παραγωγή πιλοτικών προϊόντων & υπηρεσιών, όπως και την παράλληλη δημιουργία προτάσεων για την εμπορική αξιοποίησή τους. 

Δέσμευση του IsZEB είναι η παροχή προς τους επαγγελματίες της αγοράς, καινοτόμων και ασφαλών λύσεων για τη βελτίωση όλων των πτυχών του κατασκευαστικού κλάδου.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.