Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

General Description

Το Προτυπο IsZEB

Ολοκληρωμένη Αξιολόγηση Έξυπνων και Ενεργειακά Αποδοτικών Κτιρίων

Το Πρότυπο IsZEB αποτελεί ένα δυναμικό πλαίσιο αναφοράς για Έξυπνα Κτίρια Μηδενικού ή Θετικού Ενεργειακού Ισοζυγίου. Λαμβάνει υπόψιν τόσο υπάρχουσες όσο και ανερχόμενες τεχνολογίες με γνώμονα την αξιολόγηση, την παροχή κατευθυντήριων γραμμών και την ανάδειξη λύσεων για την αναβάθμιση της Ευφυΐας, της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και της Αειφορίας των κτιρίων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.

Πέραν της αδιαμφισβήτητης σημασίας της ενεργειακής απόδοσης στο σύγχρονο κατασκευαστικό τομέα, υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας κτιρίων τα οποία προσφέρουν τις απαραίτητες συνθήκες θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης, υγιεινής, ασφάλειας και χρηστικότητας.

Επιπλέον, καθίσταται σημαντική η ταυτόχρονη εξέταση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κτιρίου. Συνεπώς η κατασκευή και λειτουργία ενός κτιρίου απαιτεί πολύπλευρη ανάλυση των στοιχείων και προδιαγραφών που το προσδιορίζουν. Στο παραπάνω πλαίσιο λοιπόν, το Πρότυπο IsZEB περιέχει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των Ενεργειακά Αποδοτικών και Ευφυών κτιρίων. Αξιοποιεί Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα για την ενεργειακή αποδοτικότητα (ΚΕΝΑΚ, Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και του εξοπλισμού τους κ.α.) και την ευφυία των κτιριακών υποδομών (Ευρωπαϊκή Μεθοδολογία SRI). Ταυτόχρονα, το Πρότυπο IsZEB εντάσσει στη μεθοδολογία του επιπλέον επίπεδα ελέγχου, τα οποία στοχεύουν στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση ενός κτιρίου από πλευράς επίτευξης σύγχρονων συνθηκών λειτουργίας, διαμονής και χρήσης αυτού από τους ενοίκους του.

Με γνώμονα τη σφαιρική και ανθρωποκεντρική του προσέγγιση στην αξιολόγηση των κτιρίων ένα άλλο στοιχείο που το χαρακτηρίζει είναι η διαρκής εξέλιξη του. Πρόκειται για ένα δυναμικό Πρότυπο το οποίο διαμορφώνεται βάσει των εξελίξεων του κατασκευαστικού τομέα και των αναγκών της αγοράς.

Αξιολόγηση για κάθε είδος κτιρίου

Η Μεθοδολογία Αξιολόγησης του Προτύπου IsZEB εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες κτιρίων που περιέχονται στη εθνική και ευρωπαϊκή μεθοδολογία ενεργειακής απόδοσης και πιο συγκεκριμένα σε κτίρια όπως:

Σε κάθε φάση κατασκευής

Τα κτίρια που πρόκειται να αξιολογηθούν με βάση το Πρότυπο IsZEB μπορεί να είναι στη φάση:

 

Α. Της κατασκευής και ριζικής ανακαίνισης , ώστε να επιλεχθούν οι σωστές παράμετροι που θα οδηγήσουν στην κατασκευή ενός κτιρίου με υψηλές προδιαγραφές βάσει του Προτύπου

 

Β. Της λειτουργίας, ώστε να επιλεχθούν αντίστοιχα σενάρια βελτιστοποίησης των διάφορων παραμέτρων σε περίπτωση αναβάθμισης των στοιχείων του κτιρίου

Οι στόχοι του Προτύπου IsZEB

Το Πρότυπο IsZEB σκοπεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου αναφοράς τόσο για την κατασκευή, όσο και για την ανακατασκευή κτιρίων με κύρια χαρακτηριστικά:

Δημιουργία Οδηγού

Παροχή οδηγιών, προδιαγραφών & βέλτιστων πρακτικών γύρω από τη δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση Έξυπνων Ενεργειακών Κτιρίων

Δημιουργία Μεθοδολογίας

Δημιουργία της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης IsZEB για όλα τα είδη κτιρίων

Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων R&D

Υλοποίηση και ενσωμάτωση αποτελεσμάτων έρευνας γύρω από το πεδίο δράσης του Προτύπου

Πιστοποίηση

Δημιουργία διαδικασίας Πιστοποίησης του κτιρίου βάσει της αξιολόγησης IsZEB και την ένταξη του κτιρίου στο Μητρώο Κτιρίων IsZEB

Σφαιρική Αξιολόγηση

Σφαιρική αξιολόγηση ενός κτιρίου σε επίπεδα πέραν της ενεργειακής απόδοσης & ευφυίας του

Ψηφιακή Ωριμότητα

Αναβάθμιση της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων μέσω της παροχής καινοτόμων υπολογιστικών εργαλείων & λογισμικών

Σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής

Αξιολόγηση ενός κτιρίου, σε όλες τις φάσεις ζωής του, από την κατασκευή μέχρι και την εκμετάλλευση των κατεδαφιστέων υλικών

Συνεχής Εξέλιξη

Διαρκή επικαιροποίηση του Προτύπου με νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες που εξελίσσονται στον κατασκευαστικό κλάδο

Εκπαίδευση

Παροχή εκπαίδευσης μέσω της διοργάνωσης εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.