Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

IsZEB Methodology

Ολοκληρωμενη Αξιολογηση Εξυπνων και Ενεργειακα Αποδοτικων Κτιριων

Η Μεθοδολογία IsZEB

Το Πρότυπο IsZEB μέσω της αρχικής έκδοσης της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης του, προσφέρει την ανάλυση του κτιρίου σε ένα ευρύ και ολοκληρωμένο φάσμα επιπέδων όσον αφορά την κατασκευή και λειτουργία του. Πιο συγκεκριμένα εξετάζει τα επίπεδα:      

 • Ενεργειακή Αποδοτικότητα
 • Ευφυία (SRI)
 • Θερμική Άνεση
 • Ποιότητα Αέρα Εσωτερικών Χώρων
 • Ιδιότητες Κελύφους
 • Ηχοπροστασία
 • Δομική Πυροπροστασία
 • Αντισεισμική Προστασία
 • Διαχείριση Απορριμμάτων

Εναρμονίζοντας τις οδηγίες Ενεργειακής Απόδοσης και Ευφυίας Κτιρίων

Ο ΚΕΝΑΚ και οι ΤΟΤΕΕ αποτελούν τη βάση του προσδιορισμού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων στην Ελλάδα. Περιλαμβάνουν παραμέτρους και τεχνικά χαρακτηριστικά του κελύφους και των τεχνικών συστημάτων του που παράγουν, διαχειρίζονται και καταναλώνουν ενέργεια, όπως επίσης ορίζουν και αξιολογούν την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου. Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Ενεργειακή Σήμανση και τον Οικολογικό Σχεδιασμό Συσκευών ρυθμίζουν την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού των κτιρίων. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή μεθοδολογία SRI (Smartness Readiness Indicator) εξετάζει την ευφυΐα ενός κτιρίου από την σκοπιά της εγκατάστασης και τεχνικής εξέλιξης των αυτοματισμών του, σε τομείς τόσο του ΚΕΝΑΚ όσο και πέραν αυτών, όπως η εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και η αλληλεπίδραση του κτιρίου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, εξετάζει έμμεσα την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου μέσα από τη λειτουργία των αυτοματισμών του.

Το Πρότυπο IsZEB ενσωματώνει στη μεθοδολογία αξιολόγησης του τα στοιχεία που απορρέουν από τις παραπάνω οδηγίες και δημιουργεί, μέσα από την εξειδικευμένη έρευνα και τη συνεισφορά της εμπειρίας των Εταίρων του, μια βελτιστοποιημένη μέθοδο για τον προσδιορισμό της ενεργειακής αποδοτικότητας και ευφυΐας ενός κτιρίου με τα εξής επιπλέον χαρακτηριστικά:

Α. Ενσωμάτωση και κατηγοριοποίηση όλων των σημαντικών καταναλωτών πρωτογενούς ενέργειας ενός κτιρίου στους εξής τομείς:

 • Παθητικός Σχεδιασμός
 • Θέρμανση
 • Ψύξη
 • Μηχανικός Αερισμός
 • Ζεστό Νερό Χρήσης
 • Σύστημα Φωτισμού
 • Ηλεκτρικός Εξοπλισμός
 • Συνεισφορά Α.Π.Ε

 

Β. Ενσωμάτωση αξιολόγησης Ευφυίας Κτιρίου και προσδιορισμός αλληλεπίδρασης της με την ενεργειακή αποδοτικότητα του Κτιρίου

Η καινοτομία του Πρoτύπου IsZEB

Το πρότυπο IsZEB αποτελεί την πρώτη ελληνική Μεθοδολογία ολιστικής αξιολόγησης των ενεργειακά αποδοτικών και ευφυών κτιρίων. Η ανάπτυξη της Μεθοδολογίας έγινε βάσει ελληνικών και ευρωπαϊκών μεθοδολογιών, ενώ παράλληλα υπάρχει και αλληλεπίδραση με τεχνολογίες ΒΙΜ.

Πλεονεκτήματα Μεθοδολογίας IsZEB

Για κάθε φάση κατασκευής

Αξιολόγηση όλων των τύπων κτιρίων σε όλες τις φάσεις (κατασκευή, ανακατασκευή, λειτουργία)

Πολυεπίπεδη Αξιολόγηση

Ενσωμάτωση σημαντικών επιπέδων κατασκευής και λειτουργίας κτιρίων κάτω από ένα σήμα

Εξειδικευμένη Γνώση

Συνεισφορά των ιδρυτικών εταίρων στα επίπεδα τεχνογνωσίας τους

Λεπτομερής ανάλυση

Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, προσδιορισμός δυναμικού βελτιστοποίησης επιπέδων

Σενάρια Αναβάθμισης

Εύκολος και τεκμηριωμένος προσδιορισμός σεναρίων αναβάθμισης κτιρίου με υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του

Δυναμική Εξέλιξη

Δυναμική εξέλιξη βάσει των αναγκών της αγοράς

Χρήση του IsZEB Certify

Χρήση του υπολογιστικού εργαλείου IsZEB Certify για την εύκολη και αποδοτική αξιολόγηση του κτιρίου

Με έμφαση στην Ενέργεια

Συσχέτιση ενεργειακής αποδοτικότητας και χρήση ΑΠΕ

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.