Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

IsZEB Flexify

IsZEB Flexify

Έξυπνα Κτίρια για Έξυπνα Ηλεκτρικά Δίκτυα

 

Το IsZEB Flexify είναι ένα ευφυές σύστημα δυναμικής κτιριακής αξιολόγησης, με δυνατότητα αυτοματοποιημένου υπολογισμού της ευελιξίας του κτιρίου για απόκριση σε σήματα από τον πάροχο ή τον διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με παράλληλη ανάπτυξη ενός ευέλικτου γραφικού περιβάλλοντος για οπτικοποίηση της πληροφορίας, το εν λόγω σύστημα μπορεί να δώσει λύσεις σε θέματα που άπτονται σύγχρονων προκλήσεων, όπως για παράδειγμα στη συμμετοχή σε προγράμματα απόκρισης-ζήτησης (Demand Response), ακόμα και σε χώρες όπου τέτοιου είδους στρατηγικές είναι ήδη σε ισχύ.

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψιν τους διαθέσιμους ενεργειακούς πόρους τους κτιρίου (ελεγχόμενα φορτία, μονάδες παραγωγής, όπως ΑΠΕ, μονάδες αποθήκευσης, στατικές, όπως μπαταρίες, ή κινητές όπως ηλεκτρικά οχήματα) και χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνικές τεχνικής νοημοσύνης, υπολογίζεται η ενεργειακή ευελιξία του κτιρίου. Η πληροφορία αυτή, μέσω διαγραμμάτων, γνωστοποιείται στο τελικό χρήστη, ήτοι στον διαχειριστή του κτιρίου. Μάλιστα, προτείνονται και βέλτιστες λύσεις, όσον αφορά εξοικονόμηση ενέργειας, ή καλύτερης δυνατής άνεσης των χρηστών, ή κάποια Χρυσή Τομή ανάμεσα στις δύο προηγούμενες προτάσεις, οι οποίες βοηθούν στην λήψη αποφάσεων. Έχοντας ως βάση μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, λαμβάνεται υπόψιν πολύ σοβαρά η άνεση των ενοίκων στους όποιους υπολογισμούς.

Ακόμη, υπολογίζεται και παρουσιάζεται στον τελικό χρήστη η τιμή του Δυναμικού Δείκτη Ετοιμότητας Ευφυίας, δίνοντας επιπλέον πληροφορία σχετικά με το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου, αλλά και την ευφυία του.Οι παραπάνω λειτουργίες εμφάνισης επεκτείνονται και στην περίπτωση περισσότερων του ενός κτιρίου, οπότε και μπορούν να απεικονιστούν τα συνολικά αποτελέσματα.

Βασικές λειτουργίες:

1) Υπολογισμός Ευελιξίας έξυπνου κτιρίου

  • Με χρήση εξελιγμένων τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης, γίνεται αξιοποίηση των διαθέσιμων διανεμημένων ενεργειακών πόρων (ΑΠΕ, μέσα αποθήκευσης, έξυπνες ηλεκτρικές συσκευές).

2) Υπολογισμός θερμικής άνεσης ενοίκων

  • Με χρήση εξελιγμένων τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης (AI), λαμβάνονται υπόψιν τα θερμικά όρια αντοχής και ανοχής των ενοίκων.

3) Δυναμική αξιολόγηση SRI

  • Συνεισφορά στη δυναμική αξιολόγηση δείκτη ευφυούς ετοιμότητας κτιρίων (SRI).

Τα ερευνητικά έργα IsZEB Certify, IsZEB Charge, IsZEB Assist AR, IsZEB HygroThermal & IsZEB Flexify δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος "Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα" του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαίκής Ένωσης.

Αποκτήστε άμεσα πρόσβαση στις υπηρεσίες του IsZEB Flexify

Επιλέξτε το πακέτο υπηρεσιών που ανταποκρίνεται καλύτερα στο μέγεθος, τον κλάδο και τις απαιτήσεις των εργασιών σας.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.