Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οικοσύστημα

Οικοσύστημα

Δημιουργία νέων ευκαιριών εξέλιξης για όλα τα μέλη του Οικοσυστήματος. 
 
Ο Σχηματισμός  IsZEB προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες διεθνούς δικτύωσης για εταιρείες, επιχειρηματικούς ομίλους, ενώσεις και φορείς. Εμπορικές και πολυκλαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνέδρια, συμπόσια, διαλέξεις και παρουσιάσεις είναι μόνο μερικές από τις εκδηλώσεις δικτύωσης που υποστηρίζονται από το σχηματισμό. 

Όλες οι πρωτοβουλίες έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο εταιρειών και επαγγελματιών, με σκοπό την επέκταση του οικοσυστήματος τους, τη συμμετοχή σε διάφορα έργα, την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της κοινότητας και την πρόσβαση σε υπερσύγχρονες γνώσεις και πρωτοποριακή υποδομή.

Ενεργές συμμετοχές σε πρωτοβουλίες

Το IsZEB υποστηρίζει και συμμετέχει ενεργά σε διάφορες Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες, με στόχο να υποστηρίζει και να παρέχει νέες ευκαιρίες στο οικοσύστημά του (Ιδρυτικοί Εταίροι και Μέλη).

European Cluster Collaboration Platform

European Cluster Collaboration Platform

Το ECCP προωθεί τις επιχειρηματικές σχέσεις, τη διεθνή συνεργασία και αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των clusters.

Elevate Greece

Elevate Greece

Η επίσημη ψηφιακή πύλη για τις Ελληνικές Start-ups, που αποσκοπεί στην ενίσχυση, ανάπτυξη και εξωστρέφεια του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Υπηρεσίες Ανάπτυξης Οικοσυστήματος

Εκθέσεις

Παρουσία σε εμπορικές και τεχνολογικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Δικτύωση

Ενίσχυση της εξωστρέφειας των μελών και των ιδρυτικών εταίρων 

Είσοδος νέων μελών

Παρουσία σε εμπορικές και τεχνολογικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Συνέδρια

Διοργάνωση και συμμετοχή σε Εθνικά και Διεθνή συνέδρια, συμπόσια & ημερίδες.  

Υποστήριξη Β2Β

Εύρεση συνεργατών από το δίκτυο του IsZEB 

Συνέργειες

Δημιουργία εθνικών και  διεθνών συνεργασιών στον τομέα των κατασκευών

Οι ιδρυτικοί εταίροι του IsZEB

16 Ιδρυτικοί Εταίροι με εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας, της εφαρμοσμένης έρευνας και της επιχειρηματικότητας. 

Ιδρυτικοί Εταίροι

Τα μέλη του IsZEB

Ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες κατηγορίες μελών. Ενταχθείτε στο οικοσύστημα καινοτομίας και επωφεληθείτε από τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 

Τα Μέλη

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.