Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οικοσύστημα

Δημιουργία νέων ευκαιριών εξέλιξης για όλα τα μέλη του Οικοσυστήματος 
 
Ο Σχηματισμός  IsZEB προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες διεθνούς δικτύωσης για εταιρείες, επιχειρηματικούς ομίλους, ενώσεις και φορείς. Εμπορικές και πολυκλαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνέδρια, συμπόσια, διαλέξεις και παρουσιάσεις είναι μόνο μερικές από τις εκδηλώσεις δικτύωσης που υποστηρίζονται από το σχηματισμό. 

Όλες οι πρωτοβουλίες έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο εταιρειών και επαγγελματιών, με σκοπό την επέκταση του οικοσυστήματος τους, τη συμμετοχή σε διάφορα έργα, την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της κοινότητας και την πρόσβαση σε υπερσύγχρονες γνώσεις και πρωτοποριακή υποδομή.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.