Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
the 3rd seminar during ARCTUS

Το 3ο σεμινάριo στα πλαίσια του έρευνητικού έργου ARCTUS

Η Κλιμαμηχανική ΑΕ διοργάνωσε το τρίτο σεμινάριο για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της ενέργειας, στο πλαίσιο του ερευνητικού της έργου ARCTUS. Ο Συνεργατικός Σχηματισμός IsZEB, εταίρος και καθοδηγητής στο έργο, παρουσίασε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και την αξία της όταν εφαρμόζεται σε πολύπλοκα προβλήματα, όπως της πρόβλεψης κατανάλωσης και βλαβών. 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.