Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τίτλος Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα
Στόχος Αύξηση της παραγωγικότητας και εξωστρεφής των ΜΜΕ
Ταμείο συγχρηματοδότησης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF)
Κατάσταση Ενεργό

Πληροφορίες του Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του προγράμματος «Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» είναι η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία νέων συνεταιριστικών σχηματισμών στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας ή η αναβάθμιση της λειτουργίας των υπαρχόντων, προκειμένου να προωθηθεί καινοτομία στην τοπική επιχειρηματικότητα, προώθηση της ανταλλαγής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, της μεταφοράς γνώσης και άλλων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης, της διάδοσης πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ εταιρειών και άλλων οργανισμών του συνεταιρισμού

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.