Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ερευνητικά προγράμματα IsZEB

Έργα εσωτερικής συνεργασίας

Τα έργα εσωτερικής συνεργασίας αναπτύσσονται μεταξύ των εταίρων του IsZEB για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτά τα έργα Έρευνας & Ανάπτυξης αντιμετωπίζουν προκλήσεις και αναζητούν λύσεις σε στενή συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας και των οργανισμών έρευνας και τεχνολογίας. Ο στόχος είναι να προωθηθεί η καινοτομία που βασίζεται στη γνώση στον ιδιωτικό κλάδο, η οποία στο τέλος θα οδηγήσει σε ανάπτυξη για τη βιομηχανία.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.