Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ερευνητικά προγράμματα IsZEB

Εσωτερικά ερευνητικά έργα

Δημιουργία καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών

Ο Σχηματισμός υλοποιεί μια σειρά εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τους ιδρυτικούς εταίρους, σκοπός των οποίων είναι η δημιουργία εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, εργαλείων ακόμα και πρωτοτύπων συσκευών, τα οποία αποτελούν τη βάση των περισσοτέρων υπηρεσιών του IsZEB. Οι ερευνητικές αυτές δράσεις σχεδιάστηκαν από ειδικούς του κλάδου με γνώμονα τις ανάγκες τις αγοράς, με τελικό στόχο την εμπορική αξιοποίησή τους. 

Ερευνητικά έργα IsZEB

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.