Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
IsZEB Sponsor of the Smart Cities Conference

Το IsZEB χορηγός στο 11o συνέδριο Smart Cities

Το IsZEB χορηγός στο 11o συνέδριο Smart Cities που διοργανώνουν οι εκδόσεις netweek και Manufacturing της BOUSSIAS.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο Συντονιστής του IsZEB κ. Αστέριος Τζίργας, θα παρουσιάσει το θέμα: "Έξυπνα κτίρια για έξυπνες πόλεις: Εργαλεία & μεθοδολογίες για την αναβάθμιση της κτιριακής ευφυίας". 

Είναι γεγονός ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων διαδραματίζουν πλέον και τα έξυπνα κτίρια, ως σημαντικό και αναπόσπαστο δομικό στοιχείο τους. Ο Συνεργατικός Σχηματισμός IsZEB με επίκεντρο τον κατασκευαστικό κλάδο, έχει αναπτύξει το SRI Calculator tool, το οποίο αξιολογεί την ευφυία των κτιρίων, βάσει της Ευρωπαϊκής μεθοδολογίας SRI (Smart Readiness Indicator). Το εργαλείο προσφέρει προστιθέμενη αξία στους μηχανικούς, ιδιοκτήτες αλλά και ενοίκους των κτιρίων, αξιολογώντας τόσο την ευφυία των κτιριακών κατασκευών όσο και επισημαίνοντας τα σενάρια βελτίωσης αυτής.

Το 11ο συνέδριο Smart Cities

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πρόκειται να παρουσιαστούν καλές πρακτικές & λύσεις που άλλαξαν ή και θα αλλάξουν την καθημερινότητα των κατοίκων, την προσβασιμότητα τους στις υπηρεσίες και θα βελτιώσουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Καταξιωμένοι Έλληνες και διεθνείς ομιλητές, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και εξειδικευμένοι επιστήμονες, θα συζητήσουν τις προκλήσεις και τις λύσεις που προσφέρει η τεχνολογία με στόχο την καλύτερη και ασφαλέστερη ζωή στις πόλεις, την οικονομική ανάπτυξη και την αειφορία.

Περισσότερες πληροφορίες

Ημερομηνία διεξαγωγής: 09 Μαρτίου 2023

Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ιωνία | Riviera Coast, Αθήνα

https://www.smartcitiesconference.gr/

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.