Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
A survey for the digitalization of Construction SMEs

Έρευνα: Ψηφιοποίηση των ΜΜΕ του κατασκευαστικού κλάδου

Το IsZEB, ως φορέας δικτύωσης και ανάπτυξης του ευρύτερου οικοσυστήματος του κατασκευαστικού κλάδου, προωθεί και συμμετέχει στην έρευνα που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή κοινοπραξία των φορέων Ecorys, TNO και IMP3ROVE, σχετικά με την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ επιχειρήσεων που έχουν επίκεντρο τον κλάδο των κατασκευών. 

Μέσω ενός ερωτηματολογίου (διαθέσιμο ΕΔΩ), η κοινοπραξία πρόκειται να συλλέξει σημαντικά στοιχεία σχετικά με την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κατασκευαστικού κλάδου, τις βέλτιστες πρακτικές, ενώ παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους με σκοπό την ανάπτυξη υποστηρικτικών δράσεων για την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ. 

Απώτερος στόχος είναι η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε σχέση με την ψηφιακή τους μετάβαση, την αύξηση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητάς τους. Η δράση χωρίζεται σε 2 επιμέρους επίπεδα:

  1. Την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας ελέγχου της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων και ενός διαδραστικού εγχειριδίου για τον κατασκευαστικό κλάδο.
  2. Την παροχή εκπαίδευσης, για την περαιτέρω εμβάθυνση των γνώσεων που παρέχονται στο εγχειρίδιο.

Όσες ΜΜΕ λάβουν μέρος, θα αποκτήσουν πρόωρη πρόσβαση στα αποτελέσματα, το εκπαιδευτικό υλικό αλλά και τη μεθοδολογία, ενώ οι βέλτιστες πρακτικές τους θα κοινοποιηθούν σε διάφορες πλατφόρμες.

Για να λάβετε μέρος στην παρούσα έρευνα ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigitalisationConstructionSMEs

Ετικέτες

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.