Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ιδρυτικοί Εταίροι

Ιδρυτικοί Εταίροι

Το αρχικό δίκτυο των ιδρυτικών εταίρων του IsZEB

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός IsZEB στοχεύει στην προώθησης της καινοτομίας και της συνεργασίας και παρέχει υποστήριξη στους εταίρους ωστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο Σχηματισμός αποτελείται από μια πληθώρα εταιρειών και φορέων με εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας αλλά και της επιχειρηματικότητας.

 

Έχοντας ως έδρα την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι ιδρυτικοί εταίροι δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο και αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Παράλληλα, μέσα από τη δραστηριότητά τους αντικατοπτρίζουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες τάσεις στην τεχνολογία, τις διαδικασίες αλλά και τα ερευνητικά έργα. Η ολιστική αυτή προσέγγιση είναι απαραίτητη για το σαφή καθορισμό των στόχων και των δυνατοτήτων του Σχηματισμού ώστε όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να μπορούν να αναπτύξουν από κοινού στρατηγικές, να εκμεταλλευτούν αναδυόμενες τεχνολογίες και να εμπορευματοποιήσουν υπηρεσίες και προϊόντα.

 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.