Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εκπαιδευτικη Εκδηλωση - Workshop

SRI - The Smartness Readiness Indicator

Ημερομηνία Έναρξης:         Προσεχώς
Διάρκεια:                            Προσεχώς
Κόστος:                             Προσεχώς
Επίπεδο:                           Βασικό
Τύπος:                             E-learning
 Το πρόγραμμα μαθηματων θα ανακοινωθεί σύντομα 
                      
                        
      

Τρόπος Παρακολούθησης

Η εκπαιδευτική εκδήλωση - workshop «SRI - The Smartness Readiness Indicator» βασίζεται στις αρχές της σύγχρονης e-learning εκπαίδευσης. Η διδασκαλία γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω πλατφόρμας live streaming, σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας.

 

Με το πέρας της εκπαιδευτικής εκδήλωσης & του workshop, και εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% του συνολικού προγράμματος, δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

Σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση (κόστος συμμετοχής, ημ/νία έναρξης & πρόγραμμα μαθημάτων) 

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει τόσο βασικές όσο και εξειδικευμένες γνώσεις στην ευφυή ετοιμότητα των κτιρίων και τον δείκτη ευφυούς ετοιμότητάς τους – Smartness Readiness Indicator – SRI. Αρχικά, θα περιγραφεί η ενσωμάτωση των αυτοματισμών στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα και αειφορία των κτιρίων και οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν στην έννοια του SRI. Στη συνέχεια, θα αναλυθούν η μεθοδολογία SRI, ο κατάλογος των έξυπνων για έτοιμες εφαρμογές υπηρεσιών των κτιρίων και τα επίπεδα λειτουργίας τους καθώς και τα βήματα υπολογισμού του δείκτη ευφυούς ετοιμότητας. Με την ολοκλήρωση των τεχνικών ενοτήτων, θα παρουσιαστεί το υπολογιστικό εργαλείο ‘SRI Calculator’ του IsZEB και θα πραγματοποιηθεί επίδειξη υπολογισμού του SRI υφιστάμενων κτιριακών υποδομών και καινοτόμων διατάξεων αυτόματου ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας στα κτίρια – BEMS ως case studies. Η εκπαιδευτική εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια αξιολόγηση και οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Θεματικές Ενότητες

Θα γίνει εκτενής αναφορά στο ιστορικό διαμόρφωσης και στον σκοπό του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 15232 «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων - Επίδραση του Αυτοματισμού Κτιρίων, των Ελέγχων και της Κτιριακής Διαχείρισης καθώς και στη σύνδεσή του με την ευρωπαϊκή οδηγία και τον ελληνικό κανονισμό για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) και το σύστημα SRI.

Θα γίνει εκτενής αναφορά στο ιστορικό διαμόρφωσης και στον σκοπό του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 15232 για τα συστήματα αυτοματισμών στα κτίρια καθώς και στη σύνδεσή του με την ευρωπαϊκή οδηγία και τον ελληνικό κανονισμό για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) και το σύστημα SRI.

Θα αναλυθεί η μεθοδολογία SRI για την αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων. Εξετάζονται οι τεχνικοί τομείς και τα κριτήρια αντικτύπου των έτοιμων για έξυπνες εφαρμογές υπηρεσιών και προσδιορίζονται τα βήματα υπολογισμού του δείκτη ευφυούς ετοιμότητας.

Θα πραγματοποιηθεί σε βάθος αναφορά στον υφιστάμενο κατάλογο των έτοιμων για έξυπνες εφαρμογές υπηρεσιών των κτιρίων και στη διαδικασία αξιολόγησης των επιπέδων λειτουργίας τους με βάση την ευφυή ετοιμότητάς τους.

Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υπολογισμού των επιμέρους βαθμολογιών ευφυούς ετοιμότητας και του δείκτη ευφυούς ετοιμότητας - SRI των κτιρίων. Πιστοποιητικό και τεχνική έκθεση Δείκτη Ευφυούς Ετοιμότητας.

  • Επίδειξη του υπολογιστικού εργαλείου ‘SRI Calculator’ του IsZEB.
  • Υπολογισμός SRI υφιστάμενων κτιριακών υποδομών με παρουσίαση παραδειγμάτων και Case Study από το Έξυπνο Σπίτι (nZEB Smart Home) του ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ
  • Παρουσίαση έξυπνων τεχνολογιών που αναβαθμίζουν την ευφυή ετοιμότητα και βελτιώνουν το SRI των κτιρίων

Σε ποιούς απευθύνεται:

Η εκπαιδευτική εκδήλωση απευθύνεται σε:

  • Εξειδικευμένους μηχανικούς
  • Διαχειριστές εγκαταστάσεων
  • Επιχειρηματίες που θέλουν αν ασχοληθούν με την ηλεκτροκίνηση
  • Διαχειριστές & επενδυτές ακίνητης περιουσίας
  • Κατασκευαστές συστημάτων αυτοματισμού & διαχείρισης ενέργειας

 

Προυποθέσεις Συμμετοχής:

Η εκπαιδευτική εκδήλωση παρέχεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Ελεύθερους Επαγγελματίες & Αυτοαπασχολούμενους και δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει τεχνικό υπόβαθρο. 

 

Η τιμολόγηση θα γίνει στα στοιχεία της εταιρείας του εκάστοτε ενδιαφερόμενου.  

Η εκπαιδευτική εκδήλωση διοργανώνεται στα πλαίσια του Προγράμματος "Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα" του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαίκής Ένωσης.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.